• Wanås Restaurant Hotel (map)

Ta en promend i parken och avsluta med brunch i värmen på Wanås Restaurant. Lagat med kärlek på ekologiska råvaror och produkter från våra favoritbönder och från skogarna runt Wanås.  / Take a walk in the park and enjoy a great brunch next to the fireplace at Wanås Restaurant. Made with lots of love and organic products from our favorite farmers and from what the forest around Wanås provides.